BOG-taxaties en TMI-rapporten

Loek van der Plaats verzorgt in heel Nederland taxaties van bedrijfsonroerend goed.


  1. • Voor meer dan € 15.000.000.000,- aan onroerend goed getaxeerd
  2. • Gecertificeerd registermakelaar-taxateur met meer dan 50 jaar ervaring
  3. • Beëdigd taxateur vanaf 1967 bij de Rechtbank van Utrecht
  4. • Gecertificeerd VastgoedPro-lid van afdeling Business
  5. • TMI Gecertificeerd
  6. • Aangesloten bij Register Vastgoedcert (het kwaliteitsregister van Taxateurs)
  7. • Aangesloten bij Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), conform IVS + EVS

Binnen 7 werkdagen na ontvangst van de aanvraag levert Loek een volledig en objectief taxatierapport of TMI-rapport aan. Deze rapporten worden door iedere geldverstrekkende instantie geaccepteerd.

TMI rapporten

Wat zijn tmi rapporten ?

Een uniforme, betrouwbare en vergelijkbare taxatie van commercieel vastgoed is erg belangrijk. Daarom heeft VastgoedPro Business het Taxatie Management Systeem (TMS) opgezet. Het TMS werkt met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed zodat iedere waardebepaling wordt uitgevoerd op basis van dezelfde kaders, normen, standaarden en rekenmodellen.

Het Taxatie Management Instituut (TMI) is de onafhankelijke stichting die het Taxatie Management Systeem bewaakt, beheert en verder ontwikkelt. Uitsluitend taxateurs die de opleiding van TMI hebben doorlopen mogen deze taxaties, de zogeheten TMI-rapporten, uitvoeren.

Wat is bedrijfsonroerend goed (BOG)?

Bedrijfsonroerend goed is vastgoed dat een zakelijk doeleinde heeft. Bijvoorbeeld :   

• Kantoorruimtes
• Winkelruimtes
• Bedrijfsunits
• Horeca
• Fabriekshallen
• Boerderijen en agrarische landerijen
• Bedrijfsruimtes met bijbehorende woonruimte


Naast de bouwkundige staat spelen ook zaken als parkeergelegenheid, ontsluiting, openbaar vervoer, zichtlocatie, bestemmingsplan, gebruiksmogelijkheden en voorzieningen in de directe
omgeving een belangrijke rol bij de taxatie.

Bog taxatie

Wanneer BOG-taxatie ?

Institutionele beleggers verlangen bij een financieringsaanvraag inzicht in het eigen vermogen van de onderneming. Een bank zal de waarde van het onderpand willen weten. Hiervoor is een waardebepaling van het bedrijfsvastgoed nodig.

De getaxeerde huurwaarde vormt de basis van de marktwaarde (de onderhandse verkoopwaarde in al dan niet verhuurde staat). Hiervan wordt de waarde afgeleid, die vooral voor de geldverstrekkende partij van belang is.

Bij een bedrijfsbeëindiging of interne overdracht worden alle bezittingen van het bedrijf en de waarde hiervan bepaald. Een taxatie van het bedrijfsonroerend goed is daar onderdeel van.

Om de WOZ-beschikking aan te vechten, is het nodig om door middel van een taxatie aan te tonen dat de WOZ-waarde van het bedrijfsmatige vastgoed onjuist is.

Bij het erven van bedrijfsonroerend goed worden over de nalatenschap zogeheten successierechten geheven. Hiervoor dient de waarde van het bedrijfsvastgoed te worden vastgesteld.

Het overdragen van een bedrijfspand van zakelijk naar privé kan in box 3 fiscaal voordeel opleveren. Hiervoor is een taxatie nodig, die in sommige gevallen plaatsvindt op basis van een minnelijke waardering in samenspraak met een fiscaal taxateur.

De expertise van 50 jaar ervaring

Loek van der Plaats is gecertificeerd registermakelaar-taxateur en aangesloten bij VastgoedPro Business en Stichting VastgoedCert én NRVT. Loek heeft meer dan 50 jaar ervaring als makelaar en beëdigd taxateur. Hij heeft zich gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed en TMI-rapporten (Taxatie Management Instituut).

CONTACT

Zoekt u een onafhankelijke taxateur voor een transparant en goed onderbouwd taxatierapport? Loek van der Plaats is uw partij.

Wij nemen binnen 24 uur na uw aanvraag contact op voor een afspraak.

Bedankt voor uw bericht. Wij nemen binnen 24 uur na uw aanvraag contact op voor een afspraak.